Onderzoek: Inloophuis @ease

 

door het onderzoeksteam van prof. Thérèse van Amelsvoort

@ease is een inloophuis in Maastricht en Heerlen voor jeugd vanaf 12 t/m 25 jaar met psychische klachten. Liefdesverdriet, eenzaamheid, te veel gamen, drugs of alcohol, studiestress, schulden, eetproblemen, somberheid…. Hoe groot of klein het probleem ook is, bij @ease kun je erover praten. Iedereen kan gewoon binnenlopen voor een goed gesprek. De jongeren hoeven geen afspraak te maken. De gespreken zijn altijd gratis en anoniem. Thérèse van Amelsvoort e.a. onderzoeken of deze aanpak een gunstig effect heeft op de problemen waarmee de jongeren kampen, waardoor zij beter gaan functioneren? En zijn de jongeren tevreden met de hulp die ze bij @ease krijgen.

 

Niet op tijd de juiste zorg

Driekwart van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 25e levensjaar. Ondanks goede vormen van hulpverlening, krijgt slechts 20% van deze jongeren de juiste zorg. Vaak lopen ze te lang alleen met hun problemen rond. Omdat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen. Omdat ze niet naar de huisarts of psycholoog willen. Omdat school hun problemen niet signaleert. Omdat er lange wachtlijsten zijn. Omdat ze zich schamen en niet om hulp vragen. Bovendien is het lastig de juiste zorg te krijgen door lange wachtlijsten, wanneer iemand op meerdere terreinen problemen heeft of geen eenduidige diagnose krijgt.

Wat is @ease?

@ease wil jongeren met problemen bereiken, effectieve ondersteuning bieden zodat zij zich gezond ontwikkelen. Bij @ease vinden jongeren een luisterend oor. Er wordt gewerkt aan weerbaarheid en zelfstandigheid. Jongeren kunnen gewoon binnen lopen of vooraf telefonisch of online een afspraak maken. Basisprincipes van @ease zijn: luisteren en meedenken zonder direct te willen behandelen, zonder vragenlijsten, jongeren zelf laten bepalen zonder oordeel, vrijblijvend, anoniem, gratis en veiligheid van jongere bespreekbaar maken. Afwijken van bovenstaande is mogelijk wanneer de veiligheid in het geding is. @ease is gevestigd in het centrum van Maastricht en Heerlen. Daarnaast willen we graag in meerdere plaatsen in Limburg een @ease locatie starten.

Waarom @ease uw steun verdient

Bij @ease kunnen jongeren met psychische problemen terecht om te praten met andere jongeren die dezelfde ervaringen hadden. Die aanpak moet voorkomen dat jongeren uiteindelijk in een duur zorgtraject terecht komen. Vooral in Limburg is het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg hoog, aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland. Het gebruik van de jeugd GGZ is in Limburg 30% hoger dan het landelijk gemiddelde. Tijdige herkenning en de juiste behandeling zijn van levensbelang en zorgen ervoor dat jongeren beter functioneren. 

 

Bekijk alle
29-06-2021 | 16:37